Hero Image
11. Stu 2020 - 12. Stu 2020
Bosnia And Herzegovina
B2BIT Susreti 2020 - IT rješenja za vaš biznis

KONTEKST
Mnoga mala i srednja preduzeća (MSP) nisu svjesna potencijala koji im za unapređenje njihove konkurentnosti nude inovacije i digitalizacija. Nedostaje im relevantna kompetentnost da samostalno razvijaju i imlementiraju inovativne ideje. IT sektor u Bosni i Hercegovini je pionir u tom pogledu i nudi inovativne usluge i proizvode, međutim, do sada uglavnom za klijente u inostranstvu, dok lokalna MSP nisu dovoljno u njihovom fokusu. Isto važi i za poslovni ekosistem za start-up kompanije koji pomaže mladim osobama sa IT vještinama da započnu poslovanje, ali im nedovoljno omogućava da pružaju svoje usluge lokalnim MSP-ima u cilju generisanja inovacija i njihovog implementiranja sa postojećim kompanijama.

CILJ PROJEKTA JE POBOLJŠATI USLOVE ZA INOVACIJE I DIGITALIZACIJU U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U BOSNI I HERCEGOVINI.

NAŠ PRISTUP
Projekt koristi dinamiku IKT-sektora, IT-kompanija i digitalnih startup-a kako bi povećao prisutnost inovacija i digitalizacije, naročito u tradicionalnim sektorima kao npr. trgovina, prerada metala, drveta, poljoprivreda i turizam. Nadalje projekat pruža podršku malim i srednjim preduzećima u izradi strategija za inovacije i digitalizaciju i u provođenju specifičnih aktivnosti. Pored toga, uključen je javni sektor na relevantnim administrativnim nivoima koji koristi projektne savjetodavne usluge u svrhu kreiranja poslovng okruženja za mala i srednja preduzeća doprinoseći time jačanju inovacija.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je politički partner. Relevntna ministarstva i institucije kao što su klasteri, privredne komore, HUB-ovi su partneri u implementaciji.

Registracija

Zatvorena od 11. Studeni 2020

Lokacija

Bosnia And Herzegovina

Organizatori

Učesnici

Bosnia And Herzegovina 117
Croatia 1
Germany 1
United Kingdom 1
Ukupno 120

Učesnici

Kompanija 81
Start-up 14
Konsalting 6
Udruženje/Asocijacija 8
Akademska ustanova 3
Centar za istraživanje i razvoj 1
Javni sektor 1
Other 6
Ukupno 120